ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Загальні положення

Цей сайт: bti-service.com (далі – «сайт», «веб-сайт») належить до права власності ФОП Мельнік Н.І, (далі – «Компанія, Організація») що зареєстровано та діє відповідно до вимог та норм чинного законодавства України.

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») розроблена ФОП Мельнік Н.І з метою інформування користувачів про порядок використання персональних даних, які надаються за допомогою цього веб-сайту.

Ми дбаємо про конфіденційність персональних даних, що можуть надаватися відвідувачами та користувачами нашого веб-сайту (далі – «Вами», «Ви», «Ваші», «Ваш» та ін.) під час відвідування сайту, перегляду контенту, заповнення, складання або направлення нам за допомогою сайту будь-якого звернення, опитування, підтвердження, відповіді, повідомлення та іншого та робимо все, що від нас залежить, для забезпечення їх захисту. У цій Політиці визначено види персональних даних, які ми збираємо на цьому сайті, цілі використання таких персональних даних, порядок їх збору та обробки Компанією.

Якщо Ви не погоджуєтесь дати згоду на обробку персональних даних або не маєте добровільного волевиявлення про надання дозволу на обробку персональних даних, будь ласка, утримайтеся від користування сайтом та закрийте його. У разі продовження використання сайту є підтвердженням надання ФОП Мельнік Н.І Вашої згоди на обробку персональних даних.

Ця Політика не поширюється на сайти третіх осіб.

Перелік персональних даних, що збираються

Персональні дані – це відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. При відвідуванні нашого сайту зібраними, збереженими та використаними можуть бути наступні персональні дані користувача:

прізвище, ім’я та по батькові
адреса проживання
номер телефону
адресу електронної пошти (e-mail).

Усі зазначені персональні дані надаються користувачем під час оформлення заявки на надання послуг, що були замовлені на сайті Компанії. Надсилаючи таку заявку на сайті, Ви надаєте Компанії згоду на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, власником яких Ви є.

Цілі збору персональних даних

Ваші персональні дані використовуються для забезпечення надання послуг, замовлених на нашому сайті, обслуговування та інформування відвідувачів сайту; комунікації та взаємодії з Вами, проведення опитувань, висвітлення бізнесу та інших цікавих подій та заходів, направлення розсилок засобами сайту та e-mail, формування та надання спеціальних та інших пропозицій як засобами сайту, так та іншими засобами зв’язку, включаючи e-mail, SMS , додатками, чат-ботами та іншим програмним забезпеченням, що використовується ФОП Мельнік Н.І у його діяльності; організації та проведення будь-яких заходів, маркетингових та рекламних кампаній, акцій тощо; укладання та виконання договорів та інших угод, у тому числі реалізації прав та виконання обов’язків сторін, що випливають з відповідної угоди та вимог чинного законодавства; досліджень попиту та проведення опитування, індивідуалізації пропозицій, проведення досліджень (маркетингових досліджень, тематичних досліджень та опитувань, дослідження ринку тощо), стимулювання попиту та збуту; збору технічної, статистичної та іншої інформації щодо роботи сайту та окремих його елементів, у т. ч. для впровадження нових інструментів та функціоналу сайту, виправлення помилок та усунення недоліків, а також з метою використання у наукових та статистичних цілях в узагальненій та/або анонімній формі; фіксування та зберігання історії Ваших відвідувань, запитів, замовлень, дій, обслуговування, спрямованих скарг, пропозицій тощо; розгляду по суті та дозволу Ваших скарг та пропозицій; інформування про заходи, пропозиції та інші цілі, пов’язані з цивільно-правовими відносинами між Компанією та Вами та дотримання вимог законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію» та інших актів чинного законодавства України.

Доступ до персональних даних

Компанія має право розкривати Ваші персональні дані лише для цілей, викладених у цій Політиці, будь-якому зі своїх співробітників, посадових осіб та уповноважених представників. Ваші персональні дані не передаються Компанією третім особам, крім випадків, коли це передбачено чинним законодавством або на прохання або за згодою суб’єкта персональних даних. Дотримання Політики конфіденційності персональних даних користувача не є обов’язковим для Компанії, якщо користувач самостійно публічно розголошує персональні дані.

Захист персональних даних

Ми вживаємо всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту Ваших персональних даних від знищення, зміни, несанкціонованого доступу, розкриття або втрати. Однак просимо Вас взяти до уваги те, що процес передачі інформації мережею інтернет не завжди є повністю безпечним і ми не можемо гарантувати абсолютного захисту інформації від небезпек, якщо це буде поза нашим впливом.

Період зберігання персональних даних

Ваша згода на обробку персональних даних діє протягом необмеженого строку. Ваші особисті дані зберігаються безстроково. Обробка персональних даних здійснюється у строк, що не перевищує необхідне відповідно до їх законного призначення та цілей обробки, визначених цією Політикою. Надані Вами персональні дані обробляються та зберігаються у базі персональних даних. Місце зберігання та обробки персональних даних знаходиться за адресою реєстрації ФОП Мельнік Н.І.

Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене Вами шляхом надсилання відповідного розпорядження у простій письмовій формі на адресу електронної пошти (e-mail) info@bti-service.com з метою уникнення несанкціонованого запиту.

Права суб’єкта персональних даних

Просимо Вас ознайомитись з Вашими правами як суб’єкта персональних даних, визначених Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації
  уповноваженим їм особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше ніж через тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти мотивовану вимогу зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи недостовірні;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що недостовірні або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатись зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого органу або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
 • захисту від автоматизованого рішення, має йому правові наслідки.

Інші умови

Ви маєте право на отримання будь-яких відомостей про себе, пов’язаних з Вашими персональними даними, за умови вказівки прізвища, імені та по батькові, місця проживання та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає відповідний запит Компанії, крім випадків, визначених законодавством України.